Przy­kłady płyt kana­li­ko­wych , wyko­rzy­sty­wa­nych w naszej pro­duk­cji.