Za nami kolejny Miko­łaj­kowy tur­niej łucz­ni­czy, jeden z naj­licz­niej­szych w histo­rii firmy AMEOLI, ponad 215 osób zgło­szo­nych do zawo­dów….

(wię­cej na  http://www.centrum.hma.com.pl/ )