Ameoli gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Świebodzicach

Firma AMEOLI i uczniow­ski klub łucz­ni­czy kolejny raz grało wraz z Wielką Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w Świe­bo­dzi­cach, Całym ser­cem wspie­ramy ideę WOŚP dla tego na 25 finale nie mogło nas zabrak­nąć. W tym pięk­nym dniu, przy­go­to­wa­li­śmy wiele atrak­cji dla miesz­kań­ców naszego mia­sta.     W tym roku po raz pierw­szy maskotka naszego klubu łucz­ni­czego AMELIUSZ