Ameoli reprezentuje Polskę w Finale Pucharu Świata

Firma AMEOLI Została zapro­szona przez Juana Car­losa HOLGADO z World Archery do świa­to­wej sto­licy łucz­nic­twa jaką jest Lozanna http://www.lausanne2014.ch/cms/index.php/fr/medias/photos (Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Łucz­nic­twa). Na Finał Pucharu Świata w Łucz­nic­twie który odbył się w Lozan­nie na Place de la Navi­ga­tion. W idyl­licz­nym oto­cze­niu Port d’Ouchy, w dniach 6–7 wrze­śnia 2014. Mie­li­śmy tam wysta­wione sto­isko pro­mo­cyjne z naszymi pro­duk­tami…